Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce

Cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Andrzejówce (obecnie koœciół rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP) wzniesiona została prawdopodobnie w latach 1860?1864. Jest to budowla trójdzielna, konstrukcji zrębowej, o ścianach pokrytych gontem. Do węższego od nawy prezbiterium przylega zakrystia, pod wieżą mieści się babiniec, przedsionek i zahata. Wewnątrz można zobaczyć ornamentalną » Czytaj całość >>>

Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Miliku

Istnienie cerkwi w Miliku jest odnotowane już od XVI wieku. Istnienie cerkwi w Miliku jest odnotowane już od XVI wieku. Świątynia powstała w tym okresie została zniszczona przez powódź w 1813. Mieszkańcy uratowali jednak znaczną część wyposażenia budynku i w tym samym roku wznieśli nową cerkiew. Była ona remontowana w 1926. Na kościół katolicki zaadaptowana po wysiedleniach ludności ukraińskiej w czasie Akcji Wisła. » Czytaj całość >>>

Cerkiew św. Łukasza w Jastrzębiku

Cerkiew w Jastrzębiku jest wzmiankowana w 1651. Obecny budynek jest jednak młodszy i pochodzi z 1837, zaś przebudowywany był w okresie między 1856 a 1886. Cerkiew w Jastrzębiku jest wzmiankowana w 1651. Obecny budynek jest jednak młodszy i pochodzi z 1837, zaś przebudowywany był w okresie między 1856 a 1886.Nad trzema wieżami budynku znajdują się hełmy z krzyżami. We wnętrzu cerkwi zachował się ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku, zawierający dwie osiemnastowieczne ikony: » Czytaj całość >>>

Cerkiew św. Dymitra w Szczawniku

Cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego w Szczawniku - greckokatolicka cerkiew łemkowska w Szczawniku, wzniesiona w 1841, obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Cerkiew znajdowała się w Szczawniku już przed rokiem 1624. Obecny budynek powstał w 1841, być może przez przebudowę poprzedniego. W latach 1936-1937 w obiekcie wykonano polichromię. Po Akcji Wisła, w 1947, budynek przejął Kościół łaciński.» Czytaj całość >>>

Cerkiew parafialna greckokatolicka Œw. Dymitra w Złockiem

Cerkiew parafialna greckokatolicka Œw. Dymitra w Muszynie-Złockiem (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Narodzenia NMP). Świątynia istniała tu już w końcu XVI w., obecną wzniósł budowniczy Kondracz w latach 1867?1872. Świątynię postawiono na rzucie krzyża, zastosowanym na tym terenie po raz pierwszy i nakryto obcą architekturze tutejszych cerkwi ośmiopolową kopułą na tamburze. Wnętrze świątyni ma naturalną barwę drewna, w prezbiterium widnieje zachowana polichromia z 1873 r. Cerkiew zdobią m.in.: ikonostas autorstwa A. i M. Bogdańskich z 2. poł. XIX w., » Czytaj całość >>>

stat4u